Om oss

Vi utfører alle typer oppdrag innen elektrofaget og bistår både private og næringskunder. Serviceoppdrag innen sterk- og svak-strøm er vår spesialitet, og det er der vi har størst kompetanse. Ute på oppdrag er vi komfortable med en rådgiverrolle i tillegg til å være en fagperson innen elektro. Vi har servicebiler som er godt utstyrt. På den måten har vi mye tilgjengelig verktøy og materiell, og slipper unødige kjøreturer for å hente saker og ting. 

Våre spesialområder:

Vi er registrert i databasen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap over virksomheter som prosjekterer, utfører og/eller vedlikeholder elektriske anlegg.

El kontroll landbruk, næring og bolig

Termografering

Brannvarsling i landbruket

Internkontroll / årskontroll

Nybygg og påbygg

Solceller 

Elbillader

Spenning AS
Org.nr.: 990078106
Medlem av:
Godkjenninger:
AAA kredittverdighet
Nelfo
Ekomnettautorisasjon
Godkjent lærebedrift - vi har lærling