Tjenester

Spenning as er en registrert elinstallatør og ekomnett-autorisasjon innvilget av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Vi utfører det meste innen elektroarbeider.

Serviceoppdrag innen sterk- og svak-strøm er vår spesialitet, og det er der vi har størst kompetanse. Ute på oppdrag føler vi oss komfortable med en rådgiverrolle i tillegg til å være fagperson innen elektro.

Vi har servicebiler som er godt utstyrt. På den måten har vi mye tilgjengelig verktøy og materiell, og slipper unødige kjøreturer for å hente saker og ting.